स्वीकृत नामावली
क्र.सं शीर्षक डाउनलोड
1 वरिष्ठ सहायक (प्रशासन - आन्तरिक प्रतियोगिता) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
2 अधिकृत (प्रशासन - आन्तरिक प्रतियोगिता) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
3 वरिष्ठ अधिकृत (प्रशासन - आन्तरिक प्रतियोगिता) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
4 सहायक प्रशासन (खुला,समाबेशी) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
5 वरिष्ठ सहायक सब इन्जिनियर (खुला समाबेशी) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
6 वरिष्ठ सहायक प्रशासन (खुला समाबेशी) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
7 गुण नियन्त्रण वरिष्ठ सहायक (खुला समाबेशी) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
8 अधिकृत प्रशासन (खुला समाबेशी) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
9 गुण नियन्त्रण अधिकृत (खुला समाबेशी) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)
10 वरिष्ठ कानुन अधिकृत ( खुला समाबेशी) (प्रकाशित मिति :- २०८१/०२/११)