उत्पादनहरु
बासमती चामल
कर्णालीको सिमी
रहर दाल
मुसुरो दाल
आयो नुन
डी.डी.सी डेरी घ्यू
अरुवा सोना मन्सुली चामल
स्टिम जीरा चामल