हाई लाईटस
डा. बैकुण्ठ अर्याल
अध्यक्ष
नेत्रप्रसाद सुवेदी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सूचना अधिकारी
सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
०१-४२५२३०१ nepalnfc@gmail.com
सबै कर्मचारी

आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
तिते फापर ८०/केजी
उवा १२५/केजी
सिमी १३०/केजी
सन्चो सेनिटाइजर १०० मि.लि. १०५/मि.लि
सन्चो सेनिटाइजर २०० मि.लि. २००/मि.लि
इन्डक्सन चूलो ४०००/थान
घ्यू ८७०/लि.
साल्ट्र ट्रेडिङ पीठो–२ के.जी. ६२.५/केजी
सम्पूर्ण शाखाहरुको