श्री दिनेश भट्टराई
अध्यक्ष
श्री मोहन प्रकाश चन्द
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सूचना अधिकारी
श्री सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
०१-४२५२३०१ nepalnfc@gmail.com
सबै कर्मचारी

आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
STC ग्यास सिलिण्डर सहित ३५००/सिलिण्डर
फापर २०/केजी
नुन २०/केजी
रहर दाल १७५/केजी
मुसुरो दाल १२५/केजी
मास दाल १६०/केजी
STC ग्यास १४००/सिलिण्डर
रञ्जित स्टीम चामल ६३/केजी
सम्पूर्ण शाखाहरुको