श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी अध्यक्ष
सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
श्री मोहन प्रकाश चन्द
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सूचना अधिकारी
श्री सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
०१-४२५२७९७ info@fmtc.org.np
सबै कर्मचारी

मानचित्र

आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
उवा २००/केजी
लंग ग्रेन चामल १७८/केजी
चना ११५/केजी
मुसुरो दाल(सानो) १६५/केजी
शान्ती तोरीको तेल ३८५/लि.
हुम्लाको कागुनोको चामल २६०/केजी
हुम्लाको चिनोको चामल २६०/केजी
इलेक्ट्रिक जग(Midea) १८००/केजी
सम्पूर्ण शाखाहरुको