श्री मधुकुमार मरासिनी
अध्यक्ष
श्री मोहन प्रकाश चन्द
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सूचना अधिकारी
श्री सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
०१-४२५२७९७ info@fmtc.org.np
सबै कर्मचारी

आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
अरुवा मोटा चामल ५२/केजी
हुम्लाको कागुनोको चामल २६०/केजी
हुम्लाको चिनोको चामल २६०/केजी
स्टिम साँवा चामल ७०/केजी
इलेक्ट्रिक जग(Midea) १८००/केजी
काला नुनिया चामल(काला नमक) १६०/केजी
मैदा १७४/केजी
मुंग दाल खोस्टे १७०/केजी
सम्पूर्ण शाखाहरुको