नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अध्यक्ष
श्री मोहन प्रकाश चन्द
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सूचना अधिकारी
श्री सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
०१-४२५२७९७ info@fmtc.org.np
सबै कर्मचारी

मानचित्र

आजको मूल्य सूची
(काठमाडौँ)

सामानहरू मूल्य (रू.)
लंग ग्रेन चामल १८०/केजी ( रू ७ छुट सहित )
चना ११२/केजी ( रू १० छुट सहित )
मुसुरो दाल(सानो) १५८/केजी ( रू ७ छुट सहित )
शान्ती तोरीको तेल ३८०/लि. ( रू ७ छुट सहित )
हुम्लाको कागुनोको चामल २५०/केजी ( रू १० छुट सहित )
हुम्लाको चिनोको चामल २५०/केजी ( रू १० छुट सहित )
इलेक्ट्रिक जग(Midea) १८००/केजी
काला नुनिया चामल(काला नमक) १५३/केजी ( रू ७ छुट सहित )
सम्पूर्ण शाखाहरुको