सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना (२०२०-१०-१९)
  • जुट बोरा खरिद सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०२०-१०-१४)
  • Amendment to the Bidding Documents for the Delivery of White Crystal Cane Sugar (२०२०-१०-०७)
  • खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०२०-१०-०२)
  • कम्पनीको सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन सम्वन्धी सूचना (२०२०-१०-०१)
  • खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको थापाथली काउण्टरवाट QR Code मार्फत समेत विद्युतीय भुक्तानी प्राप्त गर्ने पद्धति सुरुवात गरिएको छ (२०२०-०९-२८)
  • जिउँदो च्याङ्ग्रा ढुवानी सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०२०-०९-२५)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०२०-०९-१५)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०२०-०९-०८)
  • Invitation for Electronic Bids for the Supply and Delivery of White Crystal Cane Sugar (२०२०-०९-०२)