सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-३-१९)
  • Maintenance and Dismantal of Canteen and Store Construction (२०७९-२-२७)
  • फ्युमिगेशन सिट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-२-२७)
  • काठमाण्डौवासी उपभोक्ता महानुभावहरुको हितमा जारी गरिएको सूचना (२०७९-२-१०)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-१-२६)
  • Ammendment in Request for Expression of Interest (२०७९-१-२३)
  • Request for Expression of Interest (२०७९-१-१६)
  • फ्युमिगेशन सिट खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-१-१५)
  • क्यान्टिन मर्मत सम्भार एवं स्टोर निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान। (२०७९-१-८)
  • चामल खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-१२-१७)