सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • क्यान्टिन भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (२०८०-१-३)
  • चामल खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७९-१२-२८)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-१२-२६)
  • चामल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-१२-२०)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७९-११-२९)
  • चामल खरिद सम्बन्धि बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना (२०७९-११-२९)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना(चौथो पटक प्रकाशित) (२०७९-११-२८)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना (२०७९-११-२०)
  • बिद्धुतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-११-१०)
  • सिंहदवार - भद्रकाली सडक पुलमुनीको गोदाम भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (२०७९-११-८)