सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-१०-२७)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-१०-११)
  • सिंहदवार–भद्रकाली सडक पुलमुनीको गोदाम भाडामा दिने सम्बन्धी सूूचना (२०७९-१०-७)
  • (Bid Document with Specification) क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्वन्धि (२०७९-१०-२)
  • क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७९-१०-२)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना। (२०७९-९-२०)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-९-७)
  • सुरक्षाकर्मी करार सेवामा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-८-२)
  • हवाइमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७९-७-३०)
  • सुरक्षाकर्मी करार सेवामा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-७-२७)