सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • हवाइमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-७-२२)
  • बोलपत्र खरिद गर्ने कार्यालय थप गरिएको सूचना (२०७९-७-२०)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-७-१८)
  • कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको विज्ञापनको सूचना (२०७९-६-१४)
  • आन्तरिक प्रतियोगितात्म परीक्षाको विज्ञापनको सूचना (२०७९-६-१४)
  • खुला प्रतियोगिताको विज्ञापनको सूचना (२०७९-६-१४)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-६-१२)
  • हेलिकप्टरबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-६-९)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७९-६-५)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-५-२७)