सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • Request for Expression of Interest (२०७९-१-१६)
  • फ्युमिगेशन सिट खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-१-१५)
  • क्यान्टिन मर्मत सम्भार एवं स्टोर निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान। (२०७९-१-८)
  • चामल खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-१२-१७)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७८-१२-१६)
  • कार्यालय मालसामान लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धि ७ (सात) दिने सूचना (२०७८-१२-१३)
  • चामल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना] (२०७८-१२-९)
  • नख्खु स्थित गोदाम नं. ३ भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना (२०७८-११-२५)
  • चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१०-१८)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-९-१८)