सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • सच्चाइएको सूचना (२०७८-६-८)
  • खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-६-५)
  • हेलिकप्टरबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-६-५)
  • सुरक्षाकर्मी करार सेवामा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि बोलपत्रहरु अस्वीकृत गरिएको सूचना (२०७८-५-२५)
  • हेलिकप्टरबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-५-२३)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-५-१६)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको म्याद बढाइएको सूचना (२०७८-५-१५)
  • गोरखापत्रमा सूचना तथा बिज्ञापन गर्नका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७८-५-११)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-५-११)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी बोलपत्र सूचना संशोधन गरिएको सूचना (२०७८-५-४)