सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • फ्यूमिगेशनसिट खरिद/विक्री सम्बन्धी दरभाउपत्र सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७८-४-२२)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-४-१५)
  • सुरक्षाकर्मी करार सेवामा आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७८-४-८)
  • फ्युमिगेसन सीट खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानकोे सूचना (२०७८-४-२)
  • Notice for Amendment of Financial Bid Opening (२०७८-३-२८)
  • सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना (२०७८-३-२५)
  • सतहमार्गबाट खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-३-२२)
  • Notice for opening Financial Proposal (२०७८-३-१८)
  • Notice for shortlisted consultants and Request for Proposal (२०७८-३-१७)
  • क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट Double Cab 2WD PIck UP गाडी खरिद सम्बन्धि सूचना (२०७८-३-८)