सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • तह ४ को बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने बारे सूचना (२०८०-१२-५)
  • तह ५ को बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने बारे सूचना (२०८०-१२-५)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-१२-५)
  • चामल खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-१२-५)
  • सेवा समूह स्पष्ट पारिएको सूचना (२०८०-१२-४)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी गर्ने सम्वन्धी संझौता गर्न आउने वारे सूचना (२०८०-१२-२)
  • स्थलमार्गबाट ​​खाद्यान्न ढुवानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौताको विस्तृत विवरण (२०८०-११-३०)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी गर्ने सम्वन्धी संझौता गर्न आउने वारे सूचना (२०८०-११-३०)
  • तह ५ र तह ६ को बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने बारे सूचना (२०८०-११-१७)
  • युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड, त्रिवेणी कम्पलेक्स, पुतली सडकको नाममा जारी गरिएको 30 दिने सार्वजनिक सूचना (२०८०-११-१९)