सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(बिरगंज) (२०७७-१०-३०)
  • कार्यालय भवन रङ्रोगन तथा गोदाम मर्मत निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-११-१२)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(धनगढी) (२०७७-१०-२५)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(भैरहवा) (२०७७-११-३)
  • चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७-११-३)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७-१०-२७)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(नेपालगंज) (२०७७-१०-२५)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१०-२३)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१०-२१)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१०-१५)