सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-११-१८)
  • डाले घाँसको झिक्रो/घस्यौटा उठाई लैजाने वारेको सूचना (२०८०-११-७)
  • चामल खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-१०-२४)
  • चामल खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-१०-२१)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-१०-१९)
  • चामल खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-१०-१६)
  • तह ४ र ५ को बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धि सूचना (२०८०-१०-१५)
  • तह ८ र ९ को लागि कार्य अनुभव फारम (२०८०-१०-९)
  • कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा वा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा दरखास्त फारम २०८० (२०८०-१०-४)
  • खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा,जेष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा एवं कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको विज्ञापनको सूचना (२०८०-९-२७)