सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(नेपालगंज) (२०७७-१०-२५)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१०-२३)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१०-२१)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७७-१०-१५)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१०-१५)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर ) (२०७७-९-१४)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा) (२०७७-९-१४)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(शा.का.विरगंज ) (२०७७-९-१४)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(मुख्य शा.का.नेपालगंज) (२०७७-९-१२)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(मुख्य शा.का. बिर्तामोड) (२०७७-९-९)