सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी सूचना (२०८०-९-२६)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वानको सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०।०९।२५ (२०८०-९-२५)
  • चामल खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-९-६)
  • बैकल्पिक उम्मेदबारलाई नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धि सूचना (२०८०-९-५)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि २०८०/०७/२४ मा प्रकाशित सूचनाबाट प्राप्‍त सम्पूर्ण बोलपत्रहरु रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०८०-८-३०)
  • नक्खु स्थित गोदाम भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना (२०८०-८-२८)
  • च्यांग्रा बिक्री सम्बन्धि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-८-१५)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धी संझौता गर्न आउने वारे सच्याईएको सूचना (२०८०-८-६)
  • बैकल्पिक उम्मेदबारको नियुक्ति सम्बन्धि सूचना (२०८०-८-५)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धी संझौता गर्न आउने वारे सूचना (२०८०-८-५)