सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७-६-१६)
  • कम्पनीको सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन सम्वन्धी सूचना (२०७७-६-१५)
  • खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको थापाथली काउण्टरवाट QR Code मार्फत समेत विद्युतीय भुक्तानी प्राप्त गर्ने पद्धति सुरुवात गरिएको छ (२०७७-६-१२)
  • जिउँदो च्याङ्ग्रा ढुवानी सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७७-६-९)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७-५-३०)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-५-२३)
  • Invitation for Electronic Bids for the Supply and Delivery of White Crystal Cane Sugar (२०७७-५-१७)
  • Notice on extension of bid submission period (२०७७-५-१७)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-५-९)
  • Invitation for Electronic Bids for the Supply and Delivery of White Crystal Cane Sugar (२०७७-५-४)