सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • तह -४ (प्रशासन सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धि सूचना (२०८०-७-२६)
  • एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ४ , खुला,प्रशासन सेवा) (२०८०-७-२५)
  • तह ४ (प्रशासन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-७-२५)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-७-२४)
  • लिनुदिनु पर्ने हरहिसाब सम्बन्धि पून जरुरि सूचना (२०८०-७-२३)
  • तह ९ र तह ७(खुला), प्रशासन सेवाको बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धि सूचना (२०८०-७-१९)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-७-१८)
  • चिनी खरिद सम्बन्धि Pre-bid meeting को पुर्व निर्धारित मिति परिवर्तन सम्बन्धि सूचना (२०८०-७-३)
  • प्युठान जिल्ला स्थित जग्गा तथा भवन भाडामा दिने सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूूचना (२०८०-६-३०)
  • तह ५ ( प्राबिधिक सेवा, मिल मेकानिकल इन्जिनियरिंग समुह )को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२७)