सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • तह -५ (प्रशासन/प्राबिधिक सेवा) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२४)
  • खुला तथा समाबेशी प्रतियोगात्मक परिक्षाको लिखित नतिजा तथा सीप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२३)
  • तह ५ ( प्राबिधिक सेवा, इन्जिनियरिंग समुह )को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२२)
  • एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ५ , खुला,प्रशासन सेवा) (२०८०-६-२०)
  • तह ५ ( प्रशासन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-२०)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-६-२०)
  • एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ६, खुला,प्रशासन सेवा) (२०८०-६-१४)
  • तह ६ ( प्रशासन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-१४)
  • भीमदत्त न.पा.-४,कञ्चनपुर स्थित जग्गा एवं सटर/टहरा भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना(चौथो पटक प्रकाशित) (२०८०-६-१२)
  • एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ७, प्रशासन सेवा) (२०८०-६-१२)