सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • तह सातौं (प्रशासन सेवा र कानुन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-१२)
  • For the supply and delivery of Medium Grain White Crystal Cane Sugar (२०८०-६-१०)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-६-१०)
  • अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धि सूचना(तह-१०औं,९औं, ८औं ) (२०८०-५-३१)
  • ८ औं तह (Civil Engineering)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-५-२९)
  • ९ औं तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-५-२८)
  • सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,मिल अपरेटर र अटो मिल मेकानिक्स तह५ को आन्तरिक,खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना (२०८०-५-२७)
  • एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह१०) (२०८०-५-२७)
  • १० औं तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-५-२६)
  • ५ र ६ औं तहको आन्तरिक,खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित नतिजा तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना (२०८०-५-२६)