सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • ६ र ७ औं तहको आन्तरिक, खुला तथा समाबेशी प्रतियोगात्मक परीक्षाको लिखित नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (२०८०-५-२२)
  • लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदबारहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना(८औं, ९औं, १०औं तह ) (२०८०-५-१२)
  • गैडाकोट, नवलपरासी स्थित जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूूचना (२०८०-५-७)
  • सिन्धुली स्थित गोदाम भाडामा दिने सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूूचना (२०८०-५-५)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०८०-५-५)
  • प्रा.का. बिराटनगरबाट चामल खरिद गर्ने सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-५-४)
  • रामशाहपथ स्थित गोदाम तथा कोठा भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (२०८०-४-२३)
  • सिन्धुली जिल्ला स्थित जग्गा र गोदाम भाडामा दिने सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूूचना (२०८०-४-१६)
  • चामल खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-४-१०)
  • भीमदत्त न.पा.-४,कञ्चनपुर स्थित जग्गा एवं सटर/टहरा भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित) (२०८०-४-८)