सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • चामल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-४-३)
  • चामल खरिद सम्बन्धि बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना (२०८०-३-२९)
  • सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना (२०८०-३-२७)
  • सच्चाइएको सूचना (२०८०-३-२२)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-३-२४)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०८०-३-२१)
  • भीमदत्त न.पा.-४,कञ्चनपुर स्थित जग्गा एवं सटर/टहरा भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना (२०८०-३-१८)
  • निर्माण/मर्मत सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०८०-३-१६)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-३-१५)
  • निर्माण मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-३-८)