गुणस्तर मापन

कम्पनीका विभिन्न खाद्यबस्तु एवं अन्य सामानको गुणस्तर मापदण्ड

ग्रेडिंग कारक (अधिकतम सीमा प्रतिशतमा)
चामलको नाम    चिस्यान (%) बाहय पदार्थ (%) कनिका (%) रातो र चक्की दाना (%) बिग्रेका दाना (%) रंग उडेका दाना (%) मोटा चामलका मिश्रण (%)

बासमती

13.00 0.20 10.00 3.00 1.00 1.00 5.00
शाभा मन्सुली  13.00 0.50 15.00 3.00 2.00 2.00 8.00
जिरा मसिनो  13.00 0.20 5.00 5.00 1.00 1.00 8.00
मन्सुली  14.00 0.50 20.00 7.00 2.00 2.00 10.00
सोना मन्सुली 14.00 0.50 15.00 7.00 2.00 2.00 10.00
साबित्री  14.00 0.50 15.00 7.00 2.00 2.00 10.00
आउ मन्सुली(कान्छी) 14.00 0.50 25.00 7.00 2.00 2.00 10.00
मकवानपुर 14.00 0.50 15.00 7.00 2.00 2.00 10.00
बिन्देश्वरी  14.00 0.50 25.00 7.00 2.00 2.00 10.00
मोटा  14.00 0.50 20.00 7.00 2.00 2.00 -

नोटः सबै किसिमका चामल एकहन, सफा, किरा रहित, ढुसी नपरेको, कुनै अबान्छित गन्ध नभएको तथा मानव उपभोगको लागी योग्य हुनुपर्नेछ ।

खाद्यबस्तुको नाम  चिस्यान (%) बाहय पदार्थ (%) बिग्रेका  (%) टुक्रेको (%) मिश्रित  (कमसल) (%) अपरिपक्व(%) बिग्रेको रंग उडेको (%)
गहुँ  14.00 1.00 - 4.00 2.00 10.00 -
मकै 14.00 1.00 - - 1.00 5.00 7.00
धान : 
बासमती 18.00 2.00 5.00 - 8.00    
मन्सुली 18.00 2.00 5.00 - 10.00    
सोना मन्सुली  18.00 2.00 5.00 - 10.00    
मध्यम  18.00 2.00 5.00 - -    
मोटा  18.00 2.00 5.00 - -    
मकवानपुर  18.00 2.00 5.00 - -    
रामविलास  18.00 2.00 5.00 - -    
बिन्देश्वरी 18.00 2.00 5.00 - -    

नोटः सबै किसिमका चामल एकहन, सफा, किरा रहित, ढुसी नपरेको, कुनै अबान्छित गन्ध नभएको तथा मानव उपभोगको लागी योग्य हुनुपर्नेछ ।