नतिजा
क्र.सं शीर्षक डाउनलोड
1 एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह ७, प्रशासन सेवा) (२०८०-६-१२)
2 तह सातौं (प्रशासन सेवा र कानुन सेवा)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (२०८०-६-१२)
3 अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धि सूचना(तह-१०औं,९औं, ८औं )
4 ८ औं तह (Civil Engineering)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
5 ९ औं तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
6 सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,मिल अपरेटर र अटो मिल मेकानिक्स तह५ को आन्तरिक,खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना.
7 एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना(तह१०)
8 १० औं तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
9 तह ५ र ६ को आन्तरिक,खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित नतिजा तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना
10 ६ र ७ औं तहको आन्तरिक, खुला तथा समाबेशी प्रतियोगात्मक परीक्षाको लिखित नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना