बोलपत्र सूचना
  • हेलिकप्टरबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-६-९)
  • चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-१०-१८)
  • हेलिकप्टरबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७८-५-२३)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी बोलपत्र सूचना संशोधन गरिएको सूचना (२०७८-५-४)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-४-१५)
  • फ्युमिगेसन सीट खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानकोे सूचना (२०७८-४-२)
  • सतहमार्गबाट खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८-३-२२)
  • Notice for opening Financial Proposal (२०७८-३-१८)
  • Notice for shortlisted consultants and Request for Proposal
  • क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट Double Cab 2WD PIck UP गाडी खरिद सम्बन्धि सूचना (२०७८-३-८)