सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • सुचना तथा विज्ञापनको दररेट कायम गर्नु पर्ने भएकोले सो को लागि दररेट पेश गर्ने वारे सूचना (२०७९-५-२३)
  • हवाईमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-५-१)
  • आ.व.२०७९/०८० को लागी सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना (२०७९-३-२९)
  • आ.व. २०७८/०७९ को अन्तिम मौजुदा सुची (२०७९-३-२४)
  • सतहमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७९-३-१९)
  • Maintenance and Dismantal of Canteen and Store Construction (२०७९-२-२७)
  • फ्युमिगेशन सिट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-२-२७)
  • काठमाण्डौवासी उपभोक्ता महानुभावहरुको हितमा जारी गरिएको सूचना (२०७९-२-१०)
  • प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-१-२६)
  • Ammendment in Request for Expression of Interest (२०७९-१-२३)