सूचनाहरु सूचना

सूचनाहरु सूचना

  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१०-१५)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रादेशिक कार्यालय बिराटनगर ) (२०७७-९-१४)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा) (२०७७-९-१४)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(शा.का.विरगंज ) (२०७७-९-१४)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(मुख्य शा.का.नेपालगंज) (२०७७-९-१२)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(मुख्य शा.का. बिर्तामोड) (२०७७-९-९)
  • धान कुटानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रा.का.धनगढी) (२०७७-९-९)
  • मालसामान लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (२०७७-८-२५)
  • खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७-८-२१)
  • स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना (२०७७-८-१९)